Διακρίσεις

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (scientific committee) του διεθνούς συνεδρίου "DESIGN AND MANAGEMENT OF PORT, COASTAL AND OFFSHORE WORKS - DMPCO"

https://dmpco.eu/committees/

Επισκέπτης εκδότης (guest editor) στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Marine Science and Engineering - MDPI (ISSN 2077-1312 ), σε ειδικό τεύχος σχετικά με την Υδροδυναμική Ανάλυση Θαλάσσιων Κατασκευών (Hydrodynamic Research of Marine Structures).

O1/11/2023 - 25/04/2024

https://www.mdpi.com/journal/jmse/special_issues/3HO11C8Q18

Member, International Ship and Offshore Structures Congress (ISSC):

Committee I.2 - Loads (2022 - Σήμερα)

https://www.issc2022.org/

Review Editor in Wave and Tidal Energy 

Frontiers In Energy Research (2022 - Σήμερα)

https://www.frontiersin.org/journals/energy-research

Επισκέπτης εκδότης (guest editor) στο επιστημονικό περιοδικό Fluids - MDPI (ISSN 2311-5521), σε ειδικό τεύχος σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Wind and Wave Renewable Energy Systems II)

01/08/2021 - 10/06/2022

https://www.mdpi.com/journal/fluids/special_issues/wind_wave_2

Επισκέπτης εκδότης (guest editor) στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Marine Science and Engineering - MDPI (ISSN 2077-1312 ), σε ειδικό τεύχος σχετικά με την Υδροδυναμική Ανάλυση Ιχθυοκλωβών και Διαπερατών Σωμάτων (Hydrodynamics of Fish Cages and Floating Permeable Structures).

07/08/2021 - 20/01/2022

https://www.mdpi.com/journal/jmse/special_issues/bz_fish_cages_floating_permeable_structures

Επιλογή της εργασίας «Konispoliatis, D.N., Mavrakos, S.A. (2020), Wave power absorption by arrays of wave energy converters in front of a vertical breakwater: A theoretical study, In: Energies 2020, 13, 1985» ως Ενδιαφέρουσα Συνεισφορά (Interesting contribution by the Editor's Choice) από τον Αρχισυντάκτη του επιστημονικού περιοδικού Energies, MDPI 

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (scientific committee) του διεθνούς συνεδρίου "Deregulated Electricity Market issues in South-Eastern Europe- DEMSEE"

https://www.cigre.org/event/other-events/2021/GR/heraklion-crete/14th-demsee

Επισκέπτης εκδότης (guest editor) στο επιστημονικό περιοδικό Fluids - MDPI (ISSN 2311-5521), σε ειδικό τεύχος σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Wind and Wave Renewable Energy Systems) 

12/12/2019 - 30/11/2020

https://www.mdpi.com/journal/fluids/special_issues/wind_wave_energy

Κριτής (Reviewer) άρθρων στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά "International Journal of Marine Energy - ELSEVIER", "Applied Ocean Research - ELSEVIER", "Journal of Marine Science and Engineering - MDPI", "Energies - MDPI", "Water - MDPI", "Processes - MDPI", "Mathematics - MDPI", "Ocean Engineering - ELSEVIER", "Polish Maritime Research - Sciendo" "Royal Society Publishing - Proceedings A", "Journal of Fluids and Structures - ELSEVIER", "Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering - ASME", "Archive of Applied Mechanics - SPRINGER NATURE" και στα επιστημονικά συνέδρια "EWTEC", "IMAM", "ISOPE" καθώς και στο "SNAME Maritime Convention"

24/5/2017 - Σήμερα

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-marine-energy/

https://www.journals.elsevier.com/applied-ocean-research

https://www.mdpi.com/journal/jmse

https://www.mdpi.com/journal/water

https://www.mdpi.com/journal/energies

https://www.mdpi.com/journal/mathematics

https://www.mdpi.com/journal/processes

https://www.journals.elsevier.com/ocean-engineering

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-fluids-and-structures

https://journal.mostwiedzy.pl/pmr/issue/view/267

https://journaltool.asme.org/home/JournalDescriptions.cfm?JournalID=13

https://royalsociety.org/journals/

https://www.springer.com/journal/419

https://ewtec.org/

https://www.imamhomepage.org/imam2019/

https://www.isope.org

https://snameconvention.com/ 

Υπότροφος (Tuck Fellowship) του 28ου διεθνούς συνεδρίου «International Workshop on Water Waves and Floating Bodies» που διεξήχθη στην περιοχή L' Isle sur La Sorgue, της Γαλλίας.

7/4/2013 - 10/04/2013

https://www.iwwwfb.org/Tuck/tuckrecipients.htm


Υπότροφος του Υπουργείου Παιδείας μέσω του Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ - Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε