Εκπαίδευση

10/2/2009 - 30/4/2014

Διδακτορικό Δίπλωμα.

Τομέας Θαλάσσιων Κατασκευών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

01/10/2006 - 15/10/2008

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη".

Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου: 8,06

31/7/2000 - 3/2/2006


Πτυχίο Μαθηματικών.

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Ειδίκευση στη Διδακτική των Μαθηματικών.

Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών,

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βαθμός πτυχίου: 6,30

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

University of Michigan

Ικανότητα ανάγνωσης: Εξαιρετική.

Ικανότητα γραφής: Εξαιρετική.

Ικανότητα ομιλίας: Εξαιρετική.

Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών.

  Γλώσσες προγραμματισμού:

 • Hydrodynamic analysis of offshore structures*: Cylinder3D; Hamvab; SemiSub
 • Analysis and design of offshore structures: ANSYS Aqwa
 • Programming languages: Fortran, C++
 • Marine Software: MIKE21 by Danish Hydraulic Institute (DHI)
 • Mathematical programs: Mathematica, Matlab
 • Drawing programs (CAD programs): Rhinoceros
 • Image processing: Picassa
  * Development of the in-house theoretical software tools

© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε