Βιογραφικά στοιχεία

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος

Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

07/06/2022

- Σήμερα

Κριτής (Reviewer) άρθρων σε δεκατρία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε τέσσερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

    24/05/2017

  - Σήμερα   

Member, International Ship and Offshore Structures Congress (ISSC): 

Committee I.2 - Loads

14/09/2022

- Σήμερα

Μέλος επιστημονικής επιτροπής (scientific committee) σε δύο διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

01/09/2020

- Σήμερα

Τακτικό μέλος στην Ελληνική Μαθηματική εταιρεία.

01/06/2016

- Σήμερα

Συμμετοχή (ως Επιστημονικός Υπεύθυνος) σε ένα (1) ερευνητικό πρόγραμμα (Εθνικό). 

01/10/2023

- Σήμερα

Συμμετοχή (ως συνεργάτης) σε εννιά (9) ερευνητικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά ή Εθνικά).

01/05/2014

- Σήμερα

Τριάντα (30) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

10/02/2009

- Σήμερα

Τριάντα οκτώ (38) επιστημονικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κρίση κειμένου.

10/02/2009

- Σήμερα

Δεκαπέντε (15) επιστημονικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες χωρίς κρίση κειμένου. 

10/02/2009

- Σήμερα

Συμμετοχή στη συγγραφή είκοσι δύο (22) Τεχνικών εκθέσεων/ Παραδοτέων στα πλαίσια εκπόνησης των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων. 

10/02/2009

- Σήμερα

Citation index:

Scopus: 297 citations, h-index 9

Google scholar: 506 citations, h-index 11, i10-index 17

R-G score: h-index 11, 486 citations

10/02/2009

- Σήμερα

Επισκέπτης εκδότης (guest editor) στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Marine Science and Engineering - MDPI (ISSN 2077-1312), σε ειδικό τεύχος σχετικά με την Υδροδυναμική Ανάλυση Θαλάσσιων Κατασκευών (Hydrodynamic Research of Marine Structures).

02/11/2023 - 25/04/2024

Επισκέπτης εκδότης (guest editor) στο επιστημονικό περιοδικό Fluids - MDPI (ISSN 2311-5521), σε ειδικό τεύχος σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Wind and Wave Renewable Energy Systems ΙΙ).

  01/08/2021      - 10/6/2022 

Επισκέπτης εκδότης (guest editor) στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Marine Science and Engineering - MDPI (ISSN 2077-1312), σε ειδικό τεύχος σχετικά με την Υδροδυναμική Ανάλυση Ιχθυοκλωβών και Διαπερατών Σωμάτων (Hydrodynamics of Fish Cages and Floating Permeable Structures).

   07/08/2021     -20/01/2022

Ερευνητής Α' Βαθμίδας του εργαστηρίου Θαλάσσιων Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης, της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

01/05/2014

- 30/11/2021

Επισκέπτης εκδότης (guest editor) στο επιστημονικό περιοδικό Fluids - MDPI (ISSN 2311-5521), σε ειδικό τεύχος σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Wind and Wave Renewable Energy Systems).

   12/12/2019    - 30/11/2020

Συμμετοχή στη Δράση Κάλλιπος - Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα.

01/09/2015

- 31/12/2015

Υπότροφος (Tuck Fellowship) του 28ου διεθνούς συνεδρίου IWWWFB.

07/04/2013

- 10/04/2013

Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας στον Ελληνικό στρατό ξηράς.

05/03/2012

- 05/12/2012

Υπότροφος του Υπουργείου Παιδείας μέσω του Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

01/09/2010

- 31/08/2013

Συμμετοχή σε πειραματικές μετρήσεις που διεξήχθησαν στη Μαδρίτη της Ισπανίας, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος HYDRALAB III.

15/09/2009

- 01/12/2009

Διδακτορικό Δίπλωμα.

Τομέας Θαλάσσιων Κατασκευών,

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

10/02/2009

- 30/04/2014


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη".

01/10/2006

- 15/10/2008

Πτυχίο Μαθηματικών.

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,

Ειδίκευση στη Διδακτική των Μαθηματικών.

Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών,

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

31/07/2000

- 03/02/2006

© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε