Εκπαιδευτική εμπειρία

10/2/2009 - Σήμερα

Συμμετοχή στη διδασκαλία των παρακάτω προπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π).

«Στοιχεία Μελέτης & Σχεδίασης Πλωτών Κατασκευών», στους σπουδαστές του 8ου Εξαμήνου της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

«Αγκυρώσεις Πλωτών Κατασκευών», στους σπουδαστές του 9ου Εξαμήνου της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

και των μεταπτυχιακών μαθημάτων:

«Συνθήκες Περιβάλλοντος & Φορτίσεις Θαλάσσιων Κατασκευών», στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του 1ου εξαμήνου, του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία», της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

«Σεμινάρια σε Προβλήματα Θαλάσσιας και Υποθαλάσσιας Τεχνολογίας», στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του 2ου εξαμήνου, του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία», της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

«Υδροδυναμική Ανάλυση & Σχεδίαση Αγκυρωμένων Κατασκευών», στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του 2ου εξαμήνου, του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία», της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

1/9/2022 - Σήμερα

Διδασκαλία του παρακάτω προπτυχιακού μαθήματος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π).

«Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και Εφαρμογές», στους σπουδαστές του 1ου Εξαμήνου της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 


1/9/2020 - Σήμερα

Συμμετοχή στη διδασκαλία του παρακάτω μεταπτυχιακού μαθήματος:

«Πλωτές Κατασκευές & Θαλάσσιοι Ενεργειακοί Πόροι», στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του 1ου εξαμήνου, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

1/9/2022 - Σήμερα

Συμμετοχή στη διδασκαλία του παρακάτω προπτυχιακού μαθήματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π).

«Έργα Ανοιχτής Θαλάσσης», στους σπουδαστές του 9ου Εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 

© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε