Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες χωρίς κρίση κειμένου

Παρουσιάζονται οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και μια σύντομη περιγραφή τους

Mavrakos, S. A., Chatjigeorgiou, I. K., Mazarakos, T. P., Konispoliatis, D., (2010). «Experimental and numerical investigation of the hydrodynamic loads and wave elevation on concentric vertical cylinders». In: HYDRALAB III Workshop, Hannover, Germany.

Παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα μετρήσεων μεμονωμένων ομόκεντρων κυλινδρικών σωμάτων με ελεύθερη επιφάνεια στο εσωτερικό τους που πραγματοποιήθηκαν στην πειραματική δεξαμενή Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo Madrid, Spain (CEHIPAR) του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα από τα υπολογιστικά προγράμματα (δυνάμεις και ροπές διέγερσης, πρώτης τάξης, ανύψωση της ελεύθερης επιφάνειας και μέσες χρονικά δυνάμεις δεύτερης τάξης) συγκρίνονται με τα πειραματικά ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους.

Mavrakos, S., Mazarakos, T., Konispoliatis, D., Voutsinas, S., Manolas. D., (2014). «Frequency domain analysis for a coupled hydro - aero - elastic behavior of a moored multi - purpose floating structure». In: CoCoNet 2014 Workshop, Athens, Greece.

Πραγματοποιείται μια συνοπτική παρουσίαση των υδροδυναμικών χαρακτηριστικών, των φορτίσεων από το κύμα και τον αέρα και των μεταφορικών και περιστροφικών κινήσεων πλωτής διάταξης τριών συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, συνδεδεμένων μεταξύ τους, η οποία πλέει σαν ένα σώμα. Στη παραπάνω διάταξη έχει προσαρμοστεί ανεμογεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 5Mw.

Konispoliatis, D.N., Mazarakos, T.P., Soukissian, T.H., Mavrakos, S.A., (2018). «REFOS: A multi - purpose floating platform suitable for wind and wave energy exploitation», In: 11th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South Eastern Europe (DEMSEE 2018), Nicosia, Cyprus.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πλωτή αγκυρωμένη κατασκευή πολλαπλής χρήσης, κατάλληλη για την εκμετάλλευση του υπεράκτιου αιολικού και κυματικού δυναμικού στην περιοχή της Μεσογείου. Η κατασκευή συνίσταται από μια τριγωνική πλατφόρμα που στηρίζεται σε κυλινδρικούς πλωτήρες διατεταγμένους στις κορυφές της, έχοντας τοποθετημένη στο κέντρο της κατασκευής ανεμογεννήτρια ισχύος 10 MW και συσκευές ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης στις κορυφές της. Το βάθος του νερού εγκατάστασης θεωρείται της τάξης των 200 μέτρων, η δε πλατφόρμα αγκυρώνεται υπό προένταση με κατακόρυφους κλάδους αγκύρωσης.

Στα πλαίσια του 11ου διεθνούς συνεδρίου DEMSEE πραγματοποιείται παραμετρική ανάλυση των χαρακτηριστικών του αεροστροβίλου που είναι τοποθετημένος εντός του θαλάμου ταλάντωσης των συσκευών ανάκτησης κυματικής ενέργειας, και εξετάζεται η επίδραση των χαρακτηριστικών αυτών στην απορροφούμενη κυματική ισχύ από τις συσκευές. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη χρησιμοποίηση αεροστροβίλου μεταβλητού βήματος για τη μεγιστοποίηση της κυματικής απόδοσης της πλατφόρμας σε μεγαλύτερο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών στις περιοχές εγκατάστασής της.

Konispoliatis, D.N., Mazarakos, T.P., Soukissian, T.H., Mavrakos, A.S., Mavrakos, S.A., (2018). «Parametric Analysis of a Vertical Axisymmetric Oscillating Water Column Device for Maximum Wave Energy Absorption in the Mediterranean Sea», In: 5th International Interdisciplinary Symposium (POIESSA 2018), Rhodes, Greece.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιείται παραμετρική ανάλυση συστάδας συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης για τη μεγιστοποίηση της απολήψιμης κυματικής ενέργειας, στην περιοχή της Μεσογείου. Εξετάζεται κατά πόσο παράγοντες όπως το πάχος και το βύθισμα του θαλάμου ταλάντωσης, η ύπαρξη ομόκεντρου κυλινδρικού σώματος στο θάλαμο ταλάντωσης, το είδος του αεροστρόβιλου και το είδος του συστήματος αγκύρωσης επηρεάζουν την παραγόμενη κυματική ισχύ και το εύρος απόληψής της.

Soukissian, T., Karathanasi, F., Prospathopoulos, A., Mavrakos, S.A., Konispoliatis, D.N., (2018). «Wind and Wave Power Potential Offshore Rodos Isl», In: 5th International Interdisciplinary Symposium (POIESSA 2018), Rhodes, Greece.

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη και μοντελοποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε ότι αφορά τον άνεμο και τους επιφανειακούς θαλάσσιους κυματισμούς στην περιοχή γύρω από τη Ρόδο. Εξετάζεται η ακρίβεια του αριθμητικού μοντέλου και των δορυφορικών δεδομένων έναντι των μετρήσεων πλωτού μέσου (buoy) (ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου σε ύψος 10 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ύψος κύματος, περίοδος κύματος και μέση κατεύθυνση κυμάτων). Γίνεται η εκτίμηση της από κοινού συνάρτησης κατανομής του σημαντικού ύψους κύματος και της ταχύτητας ανέμου, στοχεύοντας στον προσδιορισμό ευνοϊκών τόπων εκμετάλλευσης συνδυασμένης υπεράκτιας αιολικής και κυματικής ενέργειας. Επιπλέον το δυναμικό της αιολική ενέργειας και η μεταβλητότητά του παρουσιάζονται σαν συνάρτηση του ύψους από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές γύρω από τη Ρόδο οι οποίες συνδυάζουν έντονο κυματικό και αιολικό δυναμικό.

Mazarakos, T.P., Konispoliatis, D.N., Vamiadakis, A., Soukissian, T.H., Mavrakos, S.A., (2018). «Evaluation of the Wave and Wind Energy Yield of a Multi Purpose Floating Structure in the Aegean Sea», In: 5th International Interdisciplinary Symposium (POIESSA 2018), Rhodes, Greece.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται συζευγμένη υδρο-αερο-ελαστική ανάλυση πλωτής κατασκευής πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλη για την εκμετάλλευση του αιολικού και κυματικού δυναμικού στην ανοιχτή θάλασσα. Η πλωτή κατασκευή περιλαμβάνει μια συστοιχία συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, αποτελούμενοι από ομόκεντρα κυλινδρικά σώματα, αγκυρωμένα μέσω τενόντων υψηλής προέντασης (TLP), υποστηρίζοντας ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα ισχύος 10 MW. Παρουσιάζονται αποτελέσματα για την παραγόμενη κυματική και αιολική ισχύ της κατασκευής σε συνθήκες λειτουργίας στο θαλάσσιο χώρο βόρεια της Ρόδου για πραγματικούς κυματισμούς.

Konispoliatis, D.N., Mavrakos, S.A., Soukissian, T.H., (2019).«Array of oscillating water column devices in front of a vertical breakwater in the Mediterranean Sea» In: 12th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South Eastern Europe (DEMSEE 2019), Heraklion, Crete.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα αναλυτικό μοντέλο επίλυσης των προβλημάτων περίθλασης και πίεσης-ακτινοβολίας συστάδας συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης μπροστά από κατακόρυφο λιμενοβραχίονα. Η ανάλυση βασίζεται στη γραμμική κυματική θεωρία, στη κατοπτρική θεωρία για τον προσδιορισμό της επίδρασης του κατακόρυφου τοιχώματος και στη θεωρία των πολλαπλών περιθλάσεων για τον υπολογισμό των φαινομένων αλληλεπίδρασης μεταξύ των συσκευών και του τοίχου. Αριθμητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται ως προς την ενεργειακή απόδοση της διάταξης των συσκευών και πως αυτή επηρεάζεται από την ύπαρξη του λιμενοβραχίονα. Ενδεικτικές τιμές απορροφούμενης κυματικής ισχύς απεικονίζονται για μια ενδεικτική θέση εγκατάστασης στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Konispoliatis, D.N., Mavrakos, A.S., Mavrakos, S.A., (2019). «Efficiency of a wave energy converter in front of a vertical breakwater», In: 6th International Interdisciplinary Symposium, Naflpio, Greece.

Στοχεύοντας στην αύξηση της απόδοσης μεμονωμένης ή συστάδας συσκευών ανάκτησης της κυματικής ενέργειας, διάφορες δομικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της συσκευής έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα. Ενδεικτικοί είναι οι παράμετροι που αφορούν: (α) τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κυματικής συσκευής, (β) τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του εγκατεστημένου αεροστροβίλου ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή του θαλάμου ταλάντωσης και (γ) τη διαμόρφωση των συστοιχιών των συσκευών ως προς τον αριθμός τους και τη θέση τους ως προς τον προσπίπτοντα κυματισμό. Ένας άλλος τρόπος αύξησης της απόδοσης της συσκευής ανάκτησης κυματικής ενέργειας είναι η ενσωμάτωσή της σε υπάρχουσες θαλάσσιες δομές, όπως κυματοθραύστες, λιμενοβραχίονες κλπ.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το αναλυτικό μοντέλο επίλυσης του προβλήματος περίθλασης και ακτινοβολίας μιας συσκευής ανάκτησης της κυματικής ενέργειας, τοποθετημένης μπροστά από ένα κατακόρυφο κυματοθραύστη. Η επίλυση στηρίζεται στις μεθόδους της κατοπτρικής θεωρίας, για την προσομοίωση του κατακόρυφου λιμενοβραχίονα, και των πολλαπλών περιθλάσεων, για τον προσδιορισμό των φαινομένων αλληλεπίδρασης μεταξύ των συσκευών και του κατακόρυφου τοιχώματος. Αναλυτικά αποτελέσματα των δυνάμεων διέγερσης, των ανυψώσεων της ελεύθερης επιφάνειας και της απορροφούμενης κυματικής ισχύς από τη συσκευή, παρουσιάζονται, ώστε να διασαφηνιστεί αν η επίδραση του κατακόρυφου τοίχου στην απόδοση της συσκευής είναι θετική ή αρνητική.  

Konispoliatis, D., Katsaounis, G., Mazarakos, T., Manolas, D., Katsidoniotaki, E., Papantonis, D., Voutsinas, S., Mavrakos, S., (2019). «Approximate coupled analysis in frequency domain and tendons loadings in operational and extreme environments», In: 2nd International Offshore Wind Technical Conference (ASME-IOWTC2019-7628), Malta.

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 2ο διεθνές συνέδριο International Offshore Wind Technical Conference (IOWTC-2019), στα πλαίσια ενημερωτικής ημερίδας για το αντικείμενο, τους στόχους και τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος REFOS: Life - Cycle Assessment of a Renewable Energy Multi - Purpose Floating Offshore System, [RFCS (2016 - 2019)], που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα. Η εργασία πραγματεύεται τον: (α) προσδιορισμό στο πεδίο της συχνότητας των υδροδυναμικών χαρακτηριστικών πρώτης και δεύτερης τάξης της πλωτής κατασκευής με τη συσκευή ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, (β) τον προσδιορισμό της δυναμικής διακύμανσης της πίεσης και της παροχής αέρα στον θάλαμο συμπίεσης της ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, (γ) την ανάλυση και σχεδίαση του συστήματος αγκύρωσης, και (δ) τον προσδιορισμό της συζευγμένης υδρο-αερο-ελαστικής συμπεριφοράς της αγκυρωμένης πλωτής κατασκευής με την επίλυση των εξισώσεων της κίνησής της στο πεδίο των συχνοτήτων. 

Manolas, D., Konispoliatis, D., Voutsinas, S., Mavrakos, S., (2019). «Fully Coupled analysis in time domain», In: 2nd International Offshore Wind Technical Conference (ASME-IOWTC2019-7629), Malta.

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 2ο διεθνές συνέδριο International Offshore Wind Technical Conference (IOWTC-2019), στα πλαίσια ενημερωτικής ημερίδας για το αντικείμενο, τους στόχους και τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος REFOS: Life - Cycle Assessment of a Renewable Energy Multi - Purpose Floating Offshore System, [RFCS (2016 - 2019)], που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα. Η εργασία πραγματεύεται τον: (α) προσδιορισμό των απαραίτητων πληροφοριών (φορτία λόγω αδράνειας, απόσβεσης και δυσκαμψίας σε κατάλληλη μητρωϊκή μορφή) για τη σύζευξη μεταξύ της ανεμογεννήτριας και του υπόλοιπου συστήματος χρησιμοποιώντας ιδιοδιανυσματική ανάλυση για την αερο-ελαστική συμπεριφορά της ανεμογεννήτριας, (β) τον έλεγχο της σχεδίασης του συζευγμένου συστήματος, καθώς και (γ) τον προσδιορισμό της συζευγμένης υδρο-αερο-ελαστικής συμπεριφοράς της αγκυρωμένης πλωτής κατασκευής με την επίλυση των εξισώσεων της κίνησής της στο πεδίο του χρόνου.

Katsaounis, G., Polyzos, S., Manolesos, M., Konispoliatis, D., Tzabiras, G., Mavrakos, S., (2019). «Wave tank experimental campaign and analysis for a 10MW Wind Turbine TLP Platform, with Wave Energy Converter devices», In: 2nd International Offshore Wind Technical Conference (ASME-IOWTC2019-7630), Malta.

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 2ο διεθνές συνέδριο International Offshore Wind Technical Conference (IOWTC-2019), στα πλαίσια ενημερωτικής ημερίδας για το αντικείμενο, τους στόχους και τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος REFOS: Life - Cycle Assessment of a Renewable Energy Multi - Purpose Floating Offshore System, [RFCS (2016 - 2019)], που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα. Στόχος της είναι η παρουσίαση: (α) της σχεδίασης και της εκτέλεσης πειραμάτων υπό κλίμακα στην πειραματική δεξαμενή του Εργαστηρίου Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (ΕΜΠ), λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας, της συσκευής ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης και του συστήματος αγκύρωσης, (β) της υπό κλίμακα σχεδίασης της ανεμογεννήτριας, (δ) της κατασκευής του μοντέλου και της εκτέλεσης πειραμάτων, καθώς και (ε) των συγκρίσεων των αριθμητικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα πειραματικά.

Sarvanis, G., Karamanos, S., Konispoliatis, D., Mavrakos, S., Ruiz, C., (2019). «Structural design of REFOS platform hull», In: 2nd International Offshore Wind Technical Conference (ASME-IOWTC2019-7631), Malta.

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 2ο διεθνές συνέδριο International Offshore Wind Technical Conference (IOWTC-2019), στα πλαίσια ενημερωτικής ημερίδας για το αντικείμενο, τους στόχους και τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος REFOS: Life - Cycle Assessment of a Renewable Energy Multi - Purpose Floating Offshore System, [RFCS (2016 - 2019)], που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα.  Η εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό της σύμμικτης κατασκευής και των μερών που την απαρτίζουν. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται ο σχεδιασμός: α) του πύργου της ανεμογεννήτριας με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του πύργου με την πλωτή κατασκευή, β) του πλωτού τμήματος της κατασκευής (συσκευές ανάκτησης κυματικής ενέργειας, χωροδικτύωμα σωληνώσεων, ανωστικά σώματα κ.α.), γ) του θαλάμου ταλάντωσης και του ανώτερου τμήματος αυτού, το οποία συγκρατεί τις αεροτουρμπίνες μετατροπής της κυματικής ισχύος σε μηχανική, καθώς και δ) όλων των σωληνωτών συνδέσεων (φορτία αντοχής και κόπωσης).

Mecozzi, E., Riscifuli, S., Malatesta, G., Zowelfer, M., Manolas, D., Konispoliatis, D., Katsaounis, G., (2019). «REFOS tendon system design», In: 2nd International Offshore Wind Technical Conference (ASME-IOWTC2019-7633), Malta.

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 2ο διεθνές συνέδριο International Offshore Wind Technical Conference (IOWTC-2019), στα πλαίσια ενημερωτικής ημερίδας για το αντικείμενο, τους στόχους και τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος REFOS: Life - Cycle Assessment of a Renewable Energy Multi - Purpose Floating Offshore System, [RFCS (2016 - 2019)], που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα.  Η εργασία πραγματεύεται το σχεδιασμό του συστήματος αγκύρωσης της πλωτής κατασκευής πολλαπλού σκοπού. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι χρονοϊστορίες των ασκούμενων φορτίων καταπόνησης στους τένοντες, για τις επιλεγμένες περιοχές εγκατάστασης και προσδιορίζεται το φαινόμενο vortex induced vibrations στους τένοντες λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων, για την αποφυγή εμφάνισης ταλαντωτικών κινήσεων της αγκύρωσης.

Konispoliatis, D.N., Katsaounis, G.M., Mavrakos, S.A., (2019). «Hydrodynamic performance evaluation of arrays of wave energy converters» In: The 2nd WECANet Annual Assembly, Porto, Portugal.

Η παρούσα εργασία εξετάζει τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση συστάδας κυματικών συσκευών σε διάφορες καταστάσεις θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται πώς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των συσκευών (διάμετρος, βύθισμα, αριθμός και σχηματική διάταξη συσκευών έναντι του προσπίπτοντος κυματισμού), τα χαρακτηριστικά του συστήματος μετατροπής της κυματικής ενέργειας σε μηχανική (χαρακτηριστικά του, τοποθετημένου εντός του θαλάμου συσκευής ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, αεροστρόβιλου καθώς και του συστήματος απόληψης ενέργειας -PTO- σε σημειακούς απορροφητήρες) καθώς και η συνδυασμένη λειτουργία των κυματικών συσκευών με άλλες παράκτιες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις (κυματοθραύστης, λιμενοβραχίονας κ.α.) επηρεάζουν το βαθμό της απολήψιμης κυματικής ενέργειας από τη συσκευή.
Konispoliatis, D., Tsiourva, D., Sarafoglou, Ch., Tsouvalis, N., Chatjigeorgiou I. (2023). «Net types of offshore aquaculture applications» In: Water Innovation and Circularity Conference, Athens, Greece

Η παρούσα εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου MATISSE «Study of the appropriateness and the adequacy of modern materials for offshore fish cage – numerical and experimental investigation in realistic loading conditions» και αφορά τη μελέτη διαφορετικών ειδών διχτυών για υπεράκτιους ιχθυοκλωβούς. Στόχος της είναι να προσδιοριστούν τα κυματικά φορτία πάνω στον κλωβό για διαφορετικά υλικά διχτυών καθώς και η αντοχή αυτών στο θαλασσινό περιβάλλον και σε συνθήκες έκθεσης ακτινοβολίας UV. Για το λόγο αυτό εξετάζονται δίχτυα από πολυαιθυλένιο και από χαλκό και αναλύονται οι δυναμικές τους ιδιότητες. 


© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε