Πειραματικές μετρήσεις

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής μου πορείας συμμετείχα στις παρακάτω πειραματικές δοκιμές.

Συμμετοχή σε πειραματικές μετρήσεις που διεξήχθησαν στην δεξαμενή Canal de Experiencias Hidrodinamicas de El Pardo Madrid, Spain (CEHIPAR) του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, στα πλαίσια του Ευρωπαικού προγράμματος HYDRALAB III, υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Research Fund). Οι μετρήσεις αφορούν πρωτοτάξια και δευτεροτάξια υδροδυναμικά μεγέθη (δυνάμεις διέγερσης, μέσες χρονικές δυνάμεις δεύτερης τάξης, ανυψώσεις της ελεύθερης επιφάνειας) σε ακίνητη στην πρόσπτωση του κύματος μεμονωμένη ή συστάδα τριών συσκευών ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης, σύνθετης γεωμετρίας, με εσωτερική πίεση ίση με την ατμοσφαιρική.

Από: 1/4/2006 - 31/3/2010

Συμμετοχή σε πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο της σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι μετρήσεις αφορούσαν την υδροδυναμική ανάλυση πλωτής κατασκευής πολλαπλού σκοπού για την εκμετάλλευση υπεράκτιων αιολικών και κυματικών ενεργειακών πηγών, στα πλαίσια της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι" Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Από: 25/7/2014 - 27/9/2015

© 2024 Δημήτριος Ν. Κονισπολιάτης
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε